Vacatures

Opleiding en ontwikkeling

Werken bij een gespecialiseerde ggz-instelling met het TOPGGz-keurmerk vraagt veel en verandert regelmatig door allerlei ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk dat je daarin meegroeit en je blijvend ontwikkelt. Daarom bieden we ruimte voor persoonlijke en professionele groei.

Coaching-on-the-job

Als je bij ons komt werken, krijg je een intensieve inwerkperiode en coaching-on-the-job. Viermaal per jaar zijn er introductiedagen voor nieuwe medewerkers waarin kennisgemaakt wordt met alle aspecten van de organisatie. Heb je een patiëntgebonden functie dan volg je eerst de interne opleiding autisme waardoor je goed toegerust aan de slag kunt met mensen met een autisme-spectrumstoornis. Daarnaast kun je rekenen op een senior-coach die jou individueel en je team ondersteunt. We hechten grote waarde aan deskundigheidsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Met iedere medewerker worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling.

Erkende opleidingsplaatsen

We hebben erkende opleidingsplaatsen voor gz-psychologen en bieden mogelijkheden voor een keuzestage autisme voor psychiaters in opleiding binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie of voor een keuzeco-schap psychiatrie van 8 of 12 weken. Daarnaast zijn er stageplaatsen voor diverse opleidingen binnen het wetenschappelijk onderwijs en voor hbo-en mbo-opleidingsrichtingen.

Ruimte voor onderzoek

Als TOPGGz-instelling is er veel aandacht voor wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Zo hebben we (wetenschappelijke) opleidingsplaatsen voor high potentials, een academische werkplaats (reach-Aut) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en een lectoraat Autisme bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Daarnaast organiseren we regelmatig referaten en cursussen.

AIOS keuzestage autisme

Voor psychiaters in opleiding in de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie bieden wij een keuzestage autisme. Tijdens de AIOS-keuzestage van 12 maanden in het dr. Leo Kannerhuis werk je met gespecialiseerde autismezorg in een ggz-instelling met poliklinieken, deeltijd- en klinische behandeling. En dat met het TOPGGz-keurmerk.

Het is mogelijk om een keuzestage autisme voor volwassenpsychiatrie ambulant te volgen op de locaties in Doorwerth, en Amsterdam. Voor kinder- en jeugdpsychiatrie ambulant zijn er mogelijkheden op onze locatie in Arnhem. Je wordt toegerust om als toekomstig (K&J)psychiater (handelings)diagnostiek en behandeling van mensen met een autisme-spectrumstoornis in diverse milieus te kunnen uitvoeren.
Het dr. Leo Kannerhuis denkt en werkt in competenties van patiënten en medewerkers.

Specifieke kernpunten uit deze stages zijn:

  • Medisch en maatschappelijk handelen op het gebied van ASS
  • Communicatie en samenwerking met diverse disciplines in het ASS-veld
  • Kennis en wetenschap
    We werken met multidisciplinaire behandelteams die bestaan uit een (K&J)psychiater, gz-psycholoog, maatschappelijk werker, (vak)therapeuten en sociotherapeuten.

Meer informatie?
Neem contact op met: Berend Verhoeff, psychiater, hoofdopleider aandachtsgebied volwassenen via secretariaat: José van Bolderen, aios@leokannerhuis.nl
Aanstelling bij het dr. Leo Kannerhuis is conform de cao ggz.
Sollicitaties kunnen rechtstreeks gericht worden aan de afdeling P&O, sollicitaties@leokannerhuis.nl

Keuze-coschap psychiatrie: wat weet jij van autisme?

Als arts krijg je te maken met allerlei verschillende patiënten en hun naasten. Wist je dat 1% van de bevolking een vorm van autisme heeft? Voor professionals is het niet altijd eenvoudig mensen met autisme direct te herkennen. Een keuzeco-schap bij het dr. Leo Kannerhuis geeft je de unieke mogelijkheid ervaring met autisme op te doen.

Doel van het co-schap
Ervaring opdoen met diagnostiek, behandeling en onderzoek naar patiënten met een autismespectrumstoornis in een hoogspecialistische instelling.

Wat ga je doen?

  • Je neemt actief deel aan de intakes van kinderen, jongeren en/of volwassenen voor poliklinische, deelklinische en/of klinische afdelingen.
  • Je bent aanwezig bij het medicatiespreekuur en bij psychiatrische consulten.
  • Je kunt deelnemen aan trainingen en therapeutische groepen. Hierdoor kun je ervaren wat een training-behandeling inhoudt en volg je het proces van de deelnemende patiënten.
  • Je bent aanwezig bij de verschillende onderzoeken en gespecialiseerde behandelingen, zoals arbeidskundig onderzoek, systeemdiagnostisch onderzoek, psychiatrische gezinsbehandeling autisme, gezinspsycho-educatie (FLAT = Family Learning Autism Together).
  • Je krijgt de gelegenheid praktijkgericht (deel)onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Praktische informatie
Duur: 4 tot 12 weken
Werkbegeleiding: een vaste psychiater als werkbegeleider
Onderwijsmomenten: Kannerlezingen (geaccrediteerde voordrachten) en interne referaten.

Meer info?
Thea Stroes, psychiater, coördinator co-schap psychiatrie, t.stroes@leokannerhuis.nl, tel. 088 357 45 40.