Vacatures

Direct hulp of aanmelden

Crisis- en spoedvragen

Bent u (ouder van) een patiënt? Neem dan eerst contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Zij kunnen indien nodig een crisisdienst inschakelen.

Aanmelden bij dr. Leo Kannerhuis

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt zich niet zelf bij ons aanmelden.

Een patiënt aanmelden