Vacatures

Kwaliteit

Het dr. Leo Kannerhuis heeft het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. Jaarlijks toetst een onafhankelijk bureau of het kwaliteitssysteem goed onderhouden wordt en waar nodig verder verbeterd moet worden.

Daarnaast heeft het dr. Leo Kannerhuis het TOPGGz-keurmerk voor onze behandelafdelingen. Dit keurmerk geeft aan dat patiënten kunnen rekenen op zeer gespecialiseerde en daarmee topklinische autismezorg .

In het kwaliteitsstatuut van de Parnassia Groep leest u hoe wij de behandeling voor de patiënt hebben georganiseerd. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken behandelaren en de regiebehandelaar zijn daarin vastgelegd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe de behandeling binnen het dr. Leo Kannerhuis verloopt, hoe we de kwaliteit van de behandeling borgen en hoe we patiënt en ouders betrekken in de besluitvorming over het individuele behandelproces.

Bekijk het kwaliteitsstatuut.

Behandelmonitor

Iedere patiënt vragen we op verschillende momenten tijdens de behandeling om vragenlijsten in te vullen. Zo ontvangen patiënten elke drie maanden vragenlijsten voor de Behandelmonitor. De Behandelmonitor is een vorm van Routine Outcome Monitoring. Met de verzamelde informatie kunnen we de behandeling beter volgen, bijsturen en verbeteren. Het is daarnaast een middel om patiënten en hun naasten maximaal bij de behandeling te betrekken en het ondersteunt de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van de resultaten.

Cliëntwaarderingsonderzoek

Tenslotte vragen we aan het eind van de behandeling patiënten het cliëntwaarderingsonderzoek in te vullen. Hiermee meten we hoe tevreden patiënten zijn over de inhoud van de behandeling, maar ook bijvoorbeeld over de betrokken behandelaren. De resultaten helpen ons de kwaliteit van het behandelaanbod te bewaken en waar nodig te verbeteren.