Vacatures

Cliëntenraden

Uw mening doet ertoe! De cliëntenraad is voor iedereen die bij het dr. Leo Kannerhuis in behandeling is. De raad kijkt kritisch naar de kwaliteit van onze zorg, volgt het organisatiebeleid en ontwikkelingen én luistert naar wat u belangrijk vindt bij een specialistische autismebehandeling.

Centrale cliëntenraad (CCR)
De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de kinderraad, jongerenraad, bewonersraad en de familieraad. De CCR komt vier keer per jaar bij elkaar voor overleg met de bestuurder. De CCR brengt adviezen uit over het organisatiebeleid, fusies, benoemingen van leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur en het kwaliteitsbeleid.

Kinderraad en jongerenraad
Wat vinden kinderen en jongeren eigenlijk belangrijk die bij ons in behandeling zijn? Om dat goed te weten te komen is er een kinderraad en jongerenraad met vertegenwoordigers uit de verschillende klinische groepen. Een ondersteuner begeleidt de kinderen en jongeren bij het overleg met het management van het behandelcentrum.

Bewonersraad
De bewoners van de woon-werkvoorziening voor volwassenen (Workhome) hebben een eigen bewonersraad. Deze raad vergadert regelmatig met het management van het Behandelcentrum Volwassenen. Naast praktische zaken over het leven van alle dag overleggen zij ook over de toekomstplannen van het Workhome.

Familieraad
Goede samenwerking met familie en naasten van onze patiënten vinden wij belangrijk. Zij zijn de rode draad en steunpilaar in het leven van een patiënt. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna. Het bestuur van de familieraad vergadert viermaal per jaar met de bestuurder en bespreekt onderwerpen op organisatie- en strategisch niveau.

Heeft u vragen die u de familieraad wil voorleggen? Of heeft u agendapunten die u belangrijk vindt, laat het de familieraad weten: familieraad@leokannerhuis.nl.