Vacatures

Actueel onderzoek

Onderzoek naar individuele verschillen tijdens de levensloop van mensen met autisme

Ons theoriegestuurd onderzoek is gericht op de individuele verschillen bij mensen met autisme. Dit houdt in dat autisme het uitgangspunt is en dat er over de gehele levensloop onderzoek wordt gedaan naar die individuele verschillen. Lopende onderzoeken in deze programmalijn zijn onder meer het onderzoek naar individuele verschillen in inhibitoire controle en psychofysiologisch functioneren en onderzoek naar de Applied Behavioral Analysis (ABA). Applied Behavior Analyis (ABA) richt zich met name op het aanleren van vaardigheden waarmee mensen met autisme beter in staat zijn om contact te maken, voor zichzelf te zorgen en het geleerde vast te houden. In deze programmalijn wordt intensief samengewerkt met bijzonder hoogleraar prof. dr. Hilde Geurts van de Universiteit van Amsterdam.

Sociale netwerken: rode draad in het leven van mensen met autisme?

Praktijkgericht onderzoek houdt zich, in samenwerking met het lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), bezig met onderzoek naar sociale netwerken van mensen met autisme (looptijd 2014-2018). Doel van deze onderzoekslijn is bijdragen aan een evidence based practice voor inzet en versterking van het sociale netwerk tijdens de behandeling van mensen met autisme. De onderzoekslijn gaat uiteindelijk drie verschillende ‘producten’ opleveren:

  1. een meetinstrument voor praktijk en onderzoek
  2. inzicht in de rol van sociale netwerken in de zorg voor mensen met autisme
  3. een richtlijn Netwerkversterking op basis van werkzame factoren voor netwerkversterking die via het onderzoek zijn geïdentificeerd

Voortdurend verbeteren door systematische dataverzameling

Bij beleidsonderzoek & behandelevaluatie staat systematische dataverzameling rond de behandeling van patiënten van het dr. Leo Kannerhuis centraal. Deze data gebruiken we om het behandelproces te optimaliseren (is er voldoende resultaat voor de patiënt), professionals feedback geven en bij te dragen aan meer kennis over effectieve behandelinterventies. Beleidsonderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen, namelijk de behandelmonitor, het kosteneffectiviteitsonderzoek (AIM) en het cliëntwaarderingsonderzoek. Daarnaast werken we nauw samen met het behandelcentrum in behandelevaluaties en maken korte, intensieve evaluaties van nieuwe beloftevolle behandelmethodes.

Door digitalisering meer zelfmanagement en participatie

ICT & Innovatie initieert, ontwikkelen en implemteert nieuwe innovatieve digitale producten voor mensen met autisme en hun directe omgeving. Ons doel: mensen met autisme meer mogelijkheden tot zelfmanagement en participatie in de maatschappij bieden. Daarnaast ontwikkelt ICT & Innovatie in samenwerking met de verschillende behandelcentra modules of methoden die het behandelproces ondersteunen. Dat doen we onder de naam Greenhouse.