Vacatures

TOPGGz-keurmerk nu echt binnen

Bestuurder Gijsbert Buijs ontving vorige week het nieuwe TOPGGz-keurmerk dat het dr. Leo Kannerhuis na een intensief hervisitatietraject opnieuw behaalde. Al onze behandelcentra krijgen het TOPGGz-keurmerk voor de periode van vier jaar.

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. TOPGGz is bedoeld voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Kortere wachttijden
Het dr. Leo Kannerhuis heeft al sinds 2009 het TOPGGz-keurmerk. Allereerst verkregen voor de poliklinieken, in 2011 kwamen daar de klinische afdelingen bij. Nu is het keurmerk toegekend voor alle behandelcentra. Zo’n 83 procent van de patiënten die bij het dr. Leo Kannerhuis wordt aangemeld, heeft een hoogspecialistische behandelvraag. Volgens geneesheer-directeur Jet Roobol is het keurmerk een belangrijke erkenning voor de ingeslagen behandellijn. ‘Nu we onze behandelduur aanmerkelijk hebben kunnen verkorten, is er meer ruimte bij het dr. Leo Kannerhuis voor de behandeling van nieuwe patiënten. Onze wachttijden zijn daardoor korter. En dat is belangrijk nu de druk op de toegang tot autismebehandeling groot is en we tegelijkertijd zien dat mensen met autisme steeds vaker bijkomende ernstige psychiatrische problematiek ontwikkelen.’

Inspirerend voor professionals
Ook bestuurder Gijsbert Buijs is verheugd over het opnieuw behalen van het TOPGGz-keurmerk. ‘Het keurmerk toont aan dat het dr. Leo Kannerhuis voor professionals een inspirerende plek is om te werken aan verbreding en verdieping van het vak. Onze ambitie is de komende jaren het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodieken ten behoeve van patiënten met autisme en ernstige psychiatrische problematiek te intensiveren. High potentials met hart voor mensen met autisme én een brede blik op psychiatrie, zijn van harte welkom om samen met ons de behandeling op een nog hoger niveau te tillen.’

Het dr. Leo Kannerhuis heeft behandelcentra voor kinderen, jongeren én volwassenen met autisme in combinatie met andere psychiatrische problemen. Mensen uit heel Nederland, die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en geen baat hebben gehad bij eerdere behandeling kunnen er terecht voor hoogspecialistische behandeling. Het dr. Leo Kannerhuis heeft locaties in de omgeving van Arnhem/Nijmegen en Amsterdam.