Vacatures

Psychosegevoeligheid bij autisme

Leo Kannerhuislezing op 15 december over opvallend hoge co-morbiditeit van autisme en psychose en hoe deze psychosegevoeligheid beter en sneller te identificeren is. Gratis aanmelden kan nu al!

Dinsdag 15 december om 16.30 uur is er weer een lezing in de Kannercyclus en te volgen als webinar. Dit keer is het onderwerp psychosegevoeligheid bij autisme. Dr. Tim Ziermans, universitair docent klinische neuropsychologie (Universiteit van Amsterdam) gaat als eerste spreker in op recente wetenschappelijke bevindingen over de mate van symptomatische overlap en potentiele risicofactoren voor psychose. Mogelijk kunnen dergelijke risicofactoren in de toekomst gebruikt worden om psychosegevoeligheid beter en sneller te identificeren bij jongeren met autisme.

Daarna zullen dr. Marije Swets, volwassenen psychiater Leo Kannerhuis, en drs. Job van de Spelt, psychiater i.o. Leo Kannerhuis, deze bevindingen 'vertalen' naar de klinische- en behandelingpraktijk.

Programma

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:
16.30-17.15      1e spreker
17.15-18.00      2e spreker
18.00-18.15      Discussie/Afsluiting      

Aanmelden voor dit webinar kan nu al.
Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP, en SKJ

TOPGGz-keurmerk

Leo Kannerhuis heeft het TOPGGz-keurmerk en voldoet hiermee aan strenge eisen. Leo Kannerhuis bewijst dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Op deze manier werkt Leo Kannerhuis aan betere zorg. 

Leo Kannerhuis lezingen

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.