Vacatures

Promotieonderzoek naar autisme door Marie Deserno

Welke risico- of succesfactoren zijn van invloed op de kwaliteit van leven voor mensen met autisme? Collega van het Leo Kannerhuis Dr. Marie K. Deserno deed promotieonderzoek hiernaar waarin zij zich voornamelijk richtte op het in kaart brengen van netwerken van die factoren. Zo schrijft zij over de rol van slaap bij autisme, wat het bestuderen van grote symptoomnetwerken inhoudt en stuurt zij aan op het ontwikkelen van een toolbox om de kennis van medisch specialisten in het autismeveld mee te nemen in empirische studies.

Kijk breder dan alleen naar die éne oorzaak

Als wij mensen een computer waren, dan zijn de hersenen onze hardware en onze geest de software. Mechanisch geïnspireerde metaforen als deze vormen de basis van ons 21ste-eeuwse denken over de menselijke psyche. Het idee hierbij is dat al het waarneembare teruggeleid kan worden tot onderliggende oorzaken (reductionistische redenering).

Zo hebben we lange tijd gedacht dat men psychologische klachten het best kan vatten met het medische model, net als een griep of longkanker: hetgeen we kunnen zien, het symptoom, is terug te leiden tot de aanwezigheid van een duidelijk aanwijsbare intra-individuele oorzaak, zoals een virus of een tumor. Deze reductionistische redenering is van grote invloed geweest op hoe diagnoses worden gesteld; zo ook in het geval van autisme.

Autisme is een neuropsychologische stoornis die we tot op de dag van vandaag op basis van gedragsobservaties diagnosticeren. Veel onderzoek is gericht op het vinden van die éne oorzaak voor het atypische gedrag. Dit terwijl veel psychologen al lange tijd benadrukken dat ze te maken hebben met een enorm diverse groep. Ook zijn allerlei verschillende dynamische factoren van invloed op hoe de autistische kenmerken zich ontwikkelen en op welke mate iemand geluk ervaart.

Door het in kaart brengen van de potentieel risico- of succesfactoren voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme, heeft Deserno helder gemaakt dat het diagnosticeren van autisme complexer is dan die reductionistische redenering. Het proefschrift legt een basis voor het toepassen van statistische waarnemingen in dit complexe veld van autisme spectrum stoornis.

Lees het proefschrift online

Het proefschrift Autism as a multicausal system van Marie K. Deserno kun je inzien op de website van de Universiteit van Amsterdam:
https://dare.uva.nl/search?identifier=a6933d33-58d9-465a-b55f-a3d5d4b0e66c