Vacatures

Nieuwe voorziening voor jongeren met ASS en forse gedragsproblematiek

Pluryn, Karakter en het dr. Leo Kannerhuis starten KIB ASS; Een gezamenlijke klinische behandelvoorziening gericht op jongeren met autisme en forse gedragsproblematiek. Ouders en/of verwijzers benaderen Pluryn, Karakter en het dr. Leo Kannerhuis regelmatig met de vraag naar een behandelvoorziening voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het gaat om jongeren die een langer durend en intensief begeleidings- en behandeltraject nodig hebben om hun ontwikkeling weer op gang te brengen. Voor deze jongeren is momenteel geen passende hulp voorhanden. Vaak hebben ze al een hele historie in de zorg- en hulpverlening achter de rug.

Forse gedragsproblematiek

De jongeren worden ervaren als egocentrisch, opstandig en niet te beïnvloeden. Vaak is er sprake van ernstige autoriteitsconflicten met ouders, leerkrachten en hulpverleners. Aan de basis daarvan staat lang bestaande, moeilijk te beïnvloeden meervoudige psychiatrische problematiek. Al dan niet in combinatie met verstorende sociaal emotionele factoren en opgedane trauma’s. Hun intelligentie varieert van licht verstandelijk beperkt tot gemiddeld normaal.

Bundeling kennis

Pluryn, Karakter en het dr. Leo Kannerhuis creëren met KIB ASS een nieuwe specialistische behandelomgeving voor deze doelgroep. Zij bundelen hun kennis op het gebied van autisme, orthopedagogiek, kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs, toeleiding naar arbeid en vrijetijdsbesteding. Ouders worden intensief betrokken bij de begeleiding en behandeling van hun kind.

Voorzieningen

Op het terrein van Pluryn, locatie Jan Pieter Heije (CIBA-gebouw) in Oosterbeek wordt momenteel een pand gereed gemaakt voor KIB ASS. Dit gebouw biedt vanaf september 2019 plaats aan een eerste groep van zes jongeren met ASS. De tweede en derde groep volgen in 2020. De intakes starten binnenkort. Elke jongere krijgt de beschikking over een ruime kamer. Speciaal onderwijs bevindt zich in de nabijheid. Kan een jongere (nog) niet naar school, dan krijgt hij of zij onderwijs in de woonvoorziening aangeboden.

Een behandeltraject duurt gemiddeld 1,5 tot 2,5 jaar. Daarna kan de jongere naar een geschikte vervolgvoorziening in de eigen regio of terug naar huis.

Vacatures

Binnenkort verschijnen de eerste vacatures voor de vorming van het kernteam (boegbeeld/dagelijkse leiding). Spoedig daarna volgen er diverse andere vacatures (sociotherapeuten enz.). De vacatures verschijnen op het intranet van de participerende organisaties Pluryn, Karakter en het dr. Leo Kannerhuis.

Meer weten?

Nadere informatie over het project KIB ASS verstrekt projectmanager Marcel van Schaik. Meer informatie over de KIB ASS-unit is ook te vinden in het informatiedocument.