Vacatures

Marieke Kuiper gepromoveerd

Wij feliciteren onze collega, psycholoog Marieke Kuiper met haar promotie 'Autonomic Functioning in Autism: A Focus on Inhibition and Sensory Sensitivity' aan de Universiteit van Amsterdam.

Autismespectrumstoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Met de term spectrum wordt aangegeven dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. ASS wordt gekenmerkt door moeilijkheden in de sociale communicatie en interactie, als wel door repetitieve gedragingen en beperkte interesses. Om vast te stellen welke behandeling of aanpak voor wie werkt en waarom, is er meer onderzoek nodig naar waar de individuele verschillen tussen mensen met ASS vandaan komen. Marieke Kuiper onderzoekt deze individuele verschillen vanuit een psychofysiologisch perspectief. Daarbij focust ze zich specifiek op de rol van het autonome zenuwstelsel.

Mw. M.W.M. Kuiper: Autonomic Functioning in Autism: A Focus on Inhibition and Sensory Sensitivity. Promotor is prof. dr. H.M. Geurts. Copromotor is dr. E.W.M. Verhoeven (dr. Leo Kannerhuis).
Meer info