Vacatures

Kannerlezing 4 juni: autisme als aangeboren kwetsbaarheid

Kannerlezing 4 juni: autisme als aangeboren kwetsbaarheid in zelfregulatie en betekenisverlening: een enactivistisch model.

Mensen met autisme hebben vaak bijkomende klachten als afwijkende motoriek, sensomotorische coördinatieproblemen en angst- en somberheidsklachten. Hoe hangen deze problemen samen met de kernsymptomen van ASS uit DSM-5? In deze Kannerlezing geeft psychiater Derek Strijbos, waarnemend geneesheer-directeur van Dimence zijn enactivistische visie op ASS. Waarom kiest hij voor een focus op zelfregulatie en betekenisverlening? Wat betekent zijn visie voor diagnostiek en behandeling? Aansluitend gaat hij hierover in debat met neuro- en gz-psycholoog Jan Pieter Teunisse van het dr. Leo Kannerhuis en lector ‘levensloopbegeleiding bij autisme’ aan Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Achtergrond

In de DSM-5 wordt ASS beschreven aan de hand van twee symptoomclusters: beperkingen in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Onder het tweede criterium wordt in de DSM-5 ook hypo- of hypergevoeligheid of ongewone belangstelling voor zintuigelijke prikkels geschaard. Het begin van de deze symptomen en beperkingen ligt in de vroege ontwikkeling, maar ze kunnen pas goed duidelijk worden als de eisen van de omgeving de relatief beperkte capaciteiten van de persoon met ASS te boven gaat. Naast genoemde kernsymptomen is er bij mensen met ASS vaak sprake van bijkomende klachten en symptomen, zoals afwijkende motoriek, sensomotorische coördinatieproblemen, problemen met emotieregulatie en angst- en somberheidklachten. Hoe deze bijkomende problemen samenhangen met de kernsymptomen zoals genoemd in de DSM-5, is onderwerp van debat en onderzoek.

Kannerlezing: referaat én discussie met opponent

Voor professionals organiseert het dr. Leo Kannerhuis een aantal keer per jaar een Kannerlezing. Gepromoveerde sprekers houden een referaat over hun promotie-onderzoek dat een relatie heeft met autisme in de brede zin. Doel van de lezing is wetenschap met de praktijk te verbinden. Na het referaat volgt altijd een betoog en discussie met een tweede spreker uit de praktijk. We vragen hier accreditatie voor aan.

Programma:

16.30-17.00 Inschrijving en koffie
17.00-17.45 Eerste spreker
17.45-18.15 Buffet met diverse broodjes
18.15-19.00 Tweede spreker
19.00-19.30 Discussie onder leiding van Jet Roobol, psychiater en geneesheer-directeur dr. Leo Kannerhuis
19.30-20.00 Afsluiting

Locatie:

Cultureel centrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een lezing door een mail te sturen naar kannerlezing@leokannerhuis.nl. Vermeld daarbij uw naam, functie en organisatie. Deelname aan de lezingen is gratis.