Vacatures

Informatie-avond KAIRO

Meer weten over het volgen van een beroepsopleiding als je autisme hebt ? Kom naar de KAIRO-informatie-avond op 27 november.

KAIRO , een samenwerkingsverband tussen het dr. leo Kannerhusis en het Rijn IJssel College, is een onderwijsbehandelprogramma voor jongeren van 16 tot 25 jaar met autisme. Jongeren met autisme die eindexamen doen in voorgezet (speciaal) onderwijs en willen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, kunnen bij KAIRO terecht. KAIRO is er ook voor jongeren met autisme die zijn uitgevallen in het middelbare beroepsonderwijs.

Het trainingstraject van KAIRO bereidt jongeren met autisme voor op de start van een beroepsopleiding en ondersteunt hen bij het doorlopen en succesvol afronden hiervan. Meer weten? Kom naar onze informatie-avond.

Datum : dinsdag 27 november 2018
Tijd : 19:30-21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie : Middachtensingel 2, 6825 HN in Arnhem

De informatie-avond is bedoeld voor ouders, zorgprofessionals en decanen.
Graag aanmelden via: m.obbes@leokannerhuis.nl.