Vacatures

Gratis webinar: “Autisme, suïcidaliteit èn dgt; kan dat echt?!”

Suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme komt vaker voor dan eerder werd gedacht, maar het is niet bekend welke behandeling hiervoor geschikt is. Leer meer tijdens de lezing in de Kannercyclus, donderdag 16 december 2021 om 16.30 uur. Registeren is mogelijk via: https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_TTt0g2cMTDaRs-53HfWsLg

1e spreker

Drs. Anne Huntjes psychotherapeut, SPV'er, DGT-therapeut en -docent. Werkzaam als psychotherapeut bij het SARR Expertise Autisme, onderdeel van Parnassia Groep in Den Haag. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen (diagnostiek en complexe behandelingen) en doet momenteel onderzoek naar effectiviteit DGT bij patiënten met autisme en suïcidaliteit.

2e spreker

Drs. Esther Leuning GZ-psycholoog en EMDR therapeut en werkt voor Karakter bij de zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen en is docent bij de RINO Groep Utrecht.

Suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme komt vaker voor dan eerder werd gedacht, maar het is niet bekend welke behandeling hiervoor geschikt is. Dit leidt tot schadelijke gevolgen voor de patiënten en hun naasten en het maakt behandelteams handelingsverlegen, gefrustreerd, angstig en rigide. Tevens zorgt het voor maatschappelijke onrust en brengt het hoge kosten met zich mee door onnodige klinische opnames en niet effectieve behandelingen.

Ondanks dat emotieregulatieproblemen geen deel uitmaken van de criteria voor autisme in de DSM V, worden ze wel steeds meer onderkend als passend bij autisme. Uit onderzoek en de klinische praktijk blijken dat emotieregulatie problemen gerelateerd zijn aan psychische problemen en vormen zij een risico factor voor suïcidaal gedrag.

Dialectische gedagstherapie lijkt uitkomst te bieden in de behandeling van suïcidaal gedrag bij autisme. Vooral het gestructureerde en het herhalende karakter van de gedragstherapeutische interventies, de opbouw van de emotieregulatie-, intermenselijke- en frustratietolerantie vaardigheden sluiten goed aan bij de autistische voorkeur voor duidelijke, voorspelbare instructies en gedragsregels.

Maar hoe doe je dat nou samenwerken met mensen met autisme en suïcidaal gedrag waar hulpverleners hen veelal als kwetsbaar, incompetent en fragiel beschouwen. In deze lezing zal het gaan over de uiting van suïcidaal gedrag, emotieregulatie problemen, het basale dilemma, dialectische gedragstherapie en de studie DIASS (dialectical behaviour therapy in autisme spectrum patients with suicidality and self destructive behaviour).

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen. Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP, Register Vaktherapie en SKJ

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:

16.30-17.15: 1e spreker

17.15-18.00: 2e spreker

18.00-18.15: Discussie/Afsluiting

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken.

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP en Register Vaktherapie. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u na afloop opvragen via: t.verbeek@leokannerhuis.nl

Registeren is mogelijk via: https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_TTt0g2cMTDaRs-53HfWsLg