Vacatures

Geen bezoek mogelijk van familie bij onze klinieken, woonvoorzieningen en verpleeghuis

Als gevolg van het regeringsbeleid is bezoek bij onze klinieken, woonvoorzieningen en verpleeghuis niet meer toegestaan. Ook zijn alle dag– en weekendverloven ingetrokken, om de besmetting zoveel mogelijk buiten onze instelling te houden.

Onze patiënten kijken uit naar familiebezoek en verlof en we begrijpen dat dit hele zware en ingrijpende maatregelen zijn. Voor onze patiënten maar ook voor jou als familie en/of ouder. We hopen op jouw begrip hiervoor en vragen je om op een andere wijze contact te onderhouden met jouw naaste. Dat kan telefonisch zijn of het sturen van een kaartje. Ondertussen bekijken wij ook op welke wijze we je kunnen ondersteunen in het onderhouden van het contact.

Kinder- en jeugd klinieken

Kinderen raken minder snel besmet en/of hebben minder symptomen. Daarom volgen we voor kinder- en jeugd klinieken van Youz en Leo Kannerhuis, die afgezonderd zijn van andere klinieken (volwassen of ouderen), een iets soepeler beleid. Al verzoeken we je zoveel mogelijk telefonisch of online contact op te nemen met jouw kind.

Deze landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 28 april en is bedoeld om onze kwetsbare patiënten beter te beschermen tegen het coronavirus.

Bekijk alle informatie over coronavirus