Vacatures

Gratis Webinar: eetstoornissen bij kinderen met autisme spectrum stoornis

Webinar op donderdag 17 juni en begint om 16.30 uur.
Bij kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) komen voedings- en eetproblemen vaak voor. Die kunnen uitgroeien tot voedings- of eetstoornissen. Naast anorexia, boulimia en binge-eating-problematiek zien we in de klinische praktijk ook steeds meer kinderen met ASS met eetproblemen die passen bij ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder).

Twee sprekers nemen de kijkers in deze Kannerlezing mee in onderzoek en behandeling van de vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis (ARFID) bij kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.

Eric Dumont, naast gedragswetenschapper, ook hoofd behandeling bij SeysCentra en coördinator van de pediatrische eetteams van het Maastricht Universitair Medisch centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht neemt ons mee in recent onderzoek.
Diana Kroes is de tweede spreker. Zij is naast gedragswetenschapper en VGCT-gedragstherapeut, onder meer ook betrokken bij implementatie van behandelmethodieken van ARFID.

Eric Dumont vertelt aan de hand van nieuwe onderzoeksresultaten in hoeverre kinderen met ASS meer of minder risico lopen op het ontwikkelen van ARFID vergeleken met kinderen zonder ASS. Is ons huidige behandelarsenaal wel voldoende afgestemd is op deze specifieke groep kinderen en jongeren is een vraag die hardop gesteld gaat worden.
Diane Kroes neemt ons mee aan de hand van casuïstiek in de toegepaste behandelmethodieken bij jonge (ontwikkelingsgestoorde) kinderen en jongeren met ASS.
SeysCentra is een 'last resort' expertisecentrum voor kinderen en jongeren met ARFID. Samen met de Universiteit van Maastricht hebben ze een leerstoel ingesteld met als doel nader onderzoek te doen naar ARFID bij kinderen en jongeren.

Wanneer? Hoe laat?

Deze Kannerlezing is op donderdag 17 juni en begint om 16.30 uur. Via deze link ga je naar de livestream. Zowel Eric als Diane spreken ieder 45 minuten, daarna is er nog gelegenheid voor een korte discussie. De planning is dat omstreeks 18.15 uur deze Kannerlezing eindigt.
Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken.  

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP. Accreditatie is reeds  goedgekeurd voor de V&VN. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs vraag je na afloop op bij Trudy Verbeek. Aanmelden gaat via deze link.

TOPGGz-keurmerk

Leo Kannerhuis heeft het TOPGGz-keurmerk en voldoet hiermee aan strenge eisen. Leo Kannerhuis bewijst dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Op deze manier werkt Leo Kannerhuis aan betere zorg.

Kannercyclus

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:

  • 16.30-17.15 1e spreker
  • 17.15-18.00 2e spreker
  • 18.00-18.15 Discussie/Afsluiting

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP.

Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl

Aanmelden voor de lezing