Vacatures

KIB-ASS geopend voor kinderen/jongeren met autisme en forse gedragsproblematiek

Pluryn, Dr. Leo Kannerhuis en Karakter bundelen expertise.
Op het terrein van Jan Pieter Heije in Oosterbeek is de nieuwe behandelvoorziening KIB-ASS (Klinische Intensieve Behandeling- Autisme Spectrum Stoornissen) geopend. Op 16 september zijn de eerste jongeren ingestroomd. In totaal zijn nu zes jongeren gestart in dit unieke project. KIB-ASS is een initiatief van Pluryn, het dr. Leo Kannerhuis en Karakter.

De landelijke voorziening is bestemd voor jongeren van 10-17 jaar (met uitschieters naar boven en naar beneden) met een autisme spectrum stoornis (ASS) en een complexe zorgbehoefte als gevolg van ernstige gedragsproblematiek.

Het IQ van de jeugdigen varieert van zwakbegaafd tot bovengemiddeld intelligent. Vaak gaan ze niet meer naar school of dreigt onderwijs helemaal te verdwijnen. Veel jongeren hebben ernstige autoriteitsconflicten met ouders, leerkrachten en hulpverleners. Veelal is er sprake van lang bestaande, moeilijk te beïnvloeden meervoudige psychiatrische problematiek. Al dan niet in combinatie met verstorende sociaal economische factoren en opgedane trauma.

Multidisciplinair team

De jongeren hebben een intensieve zorghistorie, die zich kenmerkt door mislukkingen op meerdere levensterreinen. Binnen de kleinschalige 24 uursbehandelvoorziening worden deze jongeren maximaal twee jaar intensief behandeld en begeleid. Dat gebeurt door een multidisciplinair team, dat is samengesteld uit medewerkers van de drie betrokken organisaties. Het team kwam op 2 september voor het eerst bij elkaar en volgde in de eerste twee weken van september een intensief introductie- en trainingsprogramma.

Met KIB-ASS willen Pluryn, het dr. Leo Kannerhuis en Karakter een geconstateerde lacune in de hulpverlening voor deze groep jeugdigen invullen. Zij bundelen hun expertise ten behoeve van een gespecialiseerde voorziening met een landelijke dekking.

Gebundelde expertise

Pluryn is een landelijk werkende, specialistische organisatie voor zorg en behandeling aan jeugdigen en volwassenen met complexe zorgvragen. Bijvoorbeeld vragen op het snijvlak van (ortho)pedagogiek, psychiatrie, al of niet in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Die complexe zorgvragen uiten zich vaak in gedragsproblematiek.

Dr. Leo Kannerhuis biedt specialistische behandeling aan jeugdigen en volwassenen met ASS. Het Leo Kannerhuis is een landelijk opererende expert op het gebied van ASS en heeft een TOP GGz-erkenning.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KIB-ASS of een aanmelding doen? Neem dan contact op met het klantenbureau Pluryn tel: 088 - 779 50 00.