Vacatures

Coronavirus: onze maatregelen

Parnassia Groep en haar merken* hebben zich goed voorbereid op het coronavirus en hebben aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, om zo onze collega’s gezond te houden en de noodzakelijke medische zorg aan patiënten die dat hard nodig hebben te continueren.

Wat betekent dit voor jou?

  • Alle poliklinische afspraken gaan niet door, tenzij medisch echt noodzakelijk. De gesprekken worden omgezet naar een telefonisch consult of naar een online contact. Mogelijk is dit nog niet direct in alle gevallen mogelijk. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er met jou en eventueel jouw familie bekeken wat er nodig is om de komende weken gezond door te komen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk de zorg continueren aan onze patiënten.
  • Groepsbehandelingen gaan niet door. We kijken hoe we deze met inzet van digitale middelen toch vorm kunnen geven. Hierover volgt later meer informatie.
  • Alleen bij medisch noodzakelijke zorg zijn er nog huisbezoeken. Voorafgaand aan het huisbezoek zal er contact met de patiënt opgenomen worden om te vragen naar de gezondheid en of de basis hygiëne maatregelen in acht genomen worden.
    Huisbezoeken die niet doorgaan worden waar mogelijk via een telefonisch consult of online uitgevoerd. Mogelijk is dit nog niet direct in alle gevallen mogelijk, afspraken zullen dan niet doorgaan. Wij vragen hier je begrip voor.

Onze behandelaren nemen zo snel mogelijk contact met hun patiënten op om samen te bekijken hoe de behandeling zo goed mogelijk voortgezet kan worden. In verband met de verwachte drukte verzoeken we je alleen contact op te nemen met jouw behandelaar bij spoed of ernstige twijfel.

Voor klinieken, woonvormen en acute zorg

Onze zorg en begeleiding in de klinieken en woonvormen gaat door zoals je gewend bent. Daarnaast blijft ook de crisisdienst actief én blijven we zorgen voor alle patiënten die verplichte zorg ontvangen.

Bezoek van familie en naasten aan onze patiënten gaat altijd in overleg met de afdeling. Hier geldt in principe: maximaal één bezoeker per patiënt, per dag én bezoekers met verkoudheidsklachten of koorts worden verzocht niet op bezoek te komen. Let op: per kliniek of locatie kunnen andere of aanvullende maatregelen gelden.

Wij vragen begrip voor deze maatregelen en de mogelijke ongemakken voor jou. In verband met de verwachte drukte verzoeken we je alleen contact op te nemen bij spoed of ernstige twijfel.

* De volgende merken zijn onderdeel van Parnassia Groep: Indigo, 1nP, Youz, i-psy, PsyQ, Brijder, Reakt, Parnassia en Antes/Bavo Europoort.