Vacatures

Alle zorg gaat door, ook tijdens de maatregelen die gelden t/m 28 april

Onze zorg aan patiënten met psychische problemen gaat door op de manier waarop je dat van ons bent gewend. Daar waar het kan hebben we de zorg van Parnassia Groep en haar merken* anders ingericht, om onze collega’s gezond te houden en de medische zorg aan patiënten die dat hard nodig hebben te continueren ten tijde van het coronavirus. Onze maatregelen om het virus zoveel mogelijk te beperken, die gelden tot ten minste 28 april, zijn:

  • Alle poliklinische afspraken gaan telefonisch of via een online contact. Wanneer het medisch noodzakelijk is, kunnen we op locatie afspreken.
  • Groepsbehandelingen gaan zoveel mogelijk door met inzet van digitale middelen.
  • Alleen bij medisch noodzakelijke zorg doen we huisbezoeken. We onderhouden zoveel mogelijk contact via telefoon of online.
  • Bezoek bij onze klinieken, woonvoorzieningen en verpleeghuis is nog steeds niet toegestaan. Voor enkele kinder- en jeugd klinieken van Youz en Leo Kannerhuis geldt een soepeler beleid.
  • Acute zorg (o.a. crisisdienst) en zorg in klinieken en woonvormen zijn onveranderd.

Meer informatie vind je op onze corona-site

* De volgende merken zijn onderdeel van Parnassia Groep: Indigo, 1nP, Youz, i-psy, PsyQ, Brijder, Reakt, Parnassia en Antes/Bavo Europoort.