Vacatures

Behandelcentrum Volwassenen Arnhem

De wachtlijsten voor ons Volwassenen team Arnhem zijn kort en het is mogelijk om na aanmelding snel van start te gaan. Voor meer informatie kunt u bellen met ons secretariaat op (088 357 45 50).

Bezoekinformatie

Adres: Velperweg 26 (5e etage), 6824 BJ Arnhem
Telefoon: 088 357 45 50
E-mail: secretariaatpolivolwassenenarnhem@leokannerhuis.nl

Waarvoor kun je in dit behandelcentrum terecht?

Afhankelijk van jouw specifieke problemen en het behandeladvies kijken we welke modules jij gaat volgen. Voorbeelden van modules zijn: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, individuele behandeling, partner-relatietherapie, psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme.

Let op: Het Dr. Leo Kannerhuis doet geen primair onderzoek naar autisme.

Polikliniek Volwassenen Dr. Leo Kannerhuis

In principe is de behandeling bij het dr. Leo Kannerhuis poliklinisch. Dat wil zeggen dat jij maximaal één keer per week of een keer per twee weken naar het dr. Leo Kannerhuis komt om daar te werken aan jouw problemen.

Hoe meld ik mij aan?

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts en de psychiater.

Wie werken er bij het behandelcentrum volwassenen?

In het behandelcentrum volwassenen werken psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, arbeidshulpverleners, systeemtherapeuten.

Diagnostiek, advies en consultatieteam

De wachttijden voor diagnostiek/second opinion zijn momenteel kort. Voor een second opinion gelden onderstaande criteria:

  • Er is eerder diagnostiek gedaan naar ASS (in de BGGZ of SGGZ) en hier is een onderzoeksverslag van aanwezig. Dit mag ook een onderzoek zijn waarbij de onderzoeker niet tot een antwoord op de vraagstelling is gekomen omdat het te complex bleek.
  • Er is geen sprake van floride psychose, overmatig middelengebruik of acute suïcidaliteit.
  • Indien een patiënt behandeling/begeleiding nodig heeft tijdens de diagnostiek is de aanvragende instelling hiervoor verantwoordelijk.
  • Er dient bij de aanmelding second opinion informatie van eerdere diagnostiek (onderzoeksverslag) aangeleverd te worden. Tevens informatie toevoegen die verder relevant kan zijn van eerdere behandelingen indien deze aanwezig zijn (zoals diagnostische overwegingen en/of behandelobservaties).
  • Er wordt een ingevuld Leo Kannerhuis aanmeldformulier aangeleverd.

Waarvoor kunnen professionals bij ons terecht?

Bijvoorbeeld als een behandeltraject van een patiënt bij uw instelling is vastgelopen. Of als uw patiënt waarschijnlijk autisme heeft, maar er allerlei andere problemen spelen waardoor een goede diagnose moeilijk te stellen is. Ook bieden we consultaties aan professionals uit de specialistische- en basisggz, Factteams of RIBW’s.

We denken graag met u mee, bij u op locatie, samen met het huidige behandelteam, uw patiënt en zijn systeem.