Vacatures

Logeren

Bezoekinformatie

Adres: Jhr. van Nedermeijer van Rosenthalweg 16, 6862 ZV Oosterbeek
Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth
Telefoon: 088 357 44 70
Fax: 088 358 45 29
E-mail: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar met autisme met een gemiddelde begaafdheid en eventueel bijkomende psychiatrische problematiek kunnen bij Logeren in Oosterbeek terecht.

Waarvoor kunt u bij de logeerhuizen terecht?

Leven met een kind met autisme in een gezin is intensief en dynamisch. Als uw kind af en toe kan logeren, is dat prettig voor u als ouders en uw gezin, maar ook voor uw kind. Dat kan gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.

Onze specialistische begeleiders zijn deskundig en goed getraind om kinderen met autisme te begeleiden. Tijdens de logeerweekenden en logeervakanties werken wij doelgericht met de kinderen en jongeren. Met iedere logé wordt gewerkt vanuit zijn/haar eigen begeleidingsplan van waaruit doelen voortkomen gericht op bijvoorbeeld sociale interactie, prikkelverwerking, het indelen van vrije tijd of zelfredzaamheid. Uiteraard sluiten activiteiten tijdens de weekenden of vakanties aan bij de interesses en de doelen van de kinderen of jongeren. We creëren vanuit duidelijke kaders, veiligheid en aandacht een ontspannen en gezellig weekend voor ieder individu. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan het verlagen van de druk in de thuissituatie.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met ons aanmeldbureau, tel. 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.
Bij uw gemeente kunt u een beschikking voor logeren aanvragen. Zij zijn op de hoogte van de te volgen route.

Voor logeren bij het dr. Leo Kannerhuis gelden de volgende aanmeldcriteria

  1. De logé is vier tot en met 17 jaar en woont bij ouder(s) / verzorger(s);
  2. Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld middels de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en/of gz-psycholoog;
  3. Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger; de verbale én performale intelligentie zijn 70 of hoger.
    NB. Als een logé een lagere intelligentie heeft, maar wel in staat is te logeren in een omgeving die niet specifiek is ingericht voor licht verstandelijk beperkten, volgt er eerst overleg alvorens aan te melden.
  4. De logé is in staat te functioneren in een groep van zeven tot acht deelnemers en kan deelnemen aan het dagprogramma.