Vacatures

CIBA

Het Leo Kannerhuis (LKH) kan de zorg zoals deze momenteel op de CIBA locatie wordt geboden niet langer bieden. De functie van deze locatie vervalt per 1 september 2020. Uiteraard blijft het Leo Kannerhuis (LKH) op de overige locaties de specialistische zorg voor patiënten met complexe ASS problematiek bieden die u van ons gewend bent. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met ons aanmeldbureau via tel. 088 357 45 80. Samen met u gaan we na hoe we de beste zorg kunnen bieden.

Bezoekinformatie

Adres: Utrechtseweg 320 (navigatie: Wolterbeekweg), 6862 BC Oosterbeek
Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth
Telefoon: 088 357 45 80
Fax: 088 358 45 27
E-mail: secretariaatciba@leokannerhuis.nl

Voor wie?

Voor jongeren van 14 tot 22 jaar met autisme én andere psychiatrische problemen, die niet meer thuis kunnen wonen, vastlopen en in een crisis zijn.

Waarvoor kun je bij dit behandelcentrum terecht?

Als je door je autisme zo in de war, angstig of boos bent, je helemaal vastloopt en niet meer thuis of in een instelling kunt wonen, dan kan een tijdelijke, intensieve en gespecialiseerde behandeling jou helpen om de impasse te doorbreken.

Je krijgt een persoonlijk behandelplan met behandelmodules die nodig zijn om te stabiliseren. Denk daarbij aan medicijnen, psychotherapie, psycho-educatie, emotie-regulatietraining en trainingen gericht op stabilisering en het op gang brengen van jouw persoonlijke ontwikkeling. Jouw ouders en je verwijzer betrekken we actief bij de behandeling. Zodat je na je tijd bij CIBA je leven weer met hen kan oppakken.

Hoe werkt CIBA? Hoe ziet het er uit?

Informatie voor professionals

CIBA heeft mogelijkheden tot opname binnen een gesloten groep. Ook kan er vanuit het team van CIBA consultatief meegedacht worden met vragen vanuit andere GGZ-instellingen. CIBA-klinisch kan tijdelijk een patiënt overnemen voor kortdurende crisisinterventie of een beperkte langerdurende behandeling bieden van maximaal 5 maanden. Een terugnamegarantie door verwijzer is voorwaarde voor opname binnen CIBA. Na behandeling bij CIBA, biedt CIBA wel ondersteuning bij terugplaatsing van de patiënt naar de meest geschikte omgeving (afdeling, instelling of thuissituatie).

CIBA-klinisch kan tijdelijk een patiënt overnemen voor kortdurende crisisinterventie of een beperkte langerdurende behandeling van maximaal 6 tot 8 maanden. Na deze behandeling biedt CIBA ondersteuning bij terugplaatsing van de patiënt naar de meest geschikte omgeving: afdeling, instelling of thuissituatie. Een terugnamegarantie door verwijzer is voorwaarde voor opname binnen CIBA-klinisch.

Aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Patiënten kunnen zich niet zelf bij ons aanmelden.
Naast de algemene aanmeldcriteria van het dr. Leo Kannerhuis gelden er specifieke aanmeldcriteria voor CIBA. Deze criteria hoeven niet allemaal gelijktijdig voor te komen.

  • Er is sprake van (dreigend) gevaar voor de patiënt of diens omgeving ten gevolge van de psychiatrische problematiek waardoor IBS- en RM-criteria (kunnen) ontstaan.
  • Er is sprake van ontregeling met (dreigende) decompensatie die acuut interveniëren vraagt.
  • Er is sprake van (dreigend) autonomieverlies dat met behulp van snelle interventie voorkomen kan worden.
  • Er is sprake van (dreigende) stagnatie in de ontwikkeling en of maatschappelijke teloorgang ten gevolge van ASS.

Verder geldt:

  • Voor CIBA-klinisch een leeftijdscriterium van 14 - 22 jaar.
  • voor CIBA Kliniek dient er een GGZ actief betrokken te zijn.
  • De zorg die wij bij CIBA bieden is vaak binnen BOPZ-kader.

De zorg die we bij CIBA bieden, is in principe op vrijwillige basis, maar we kunnen ook patiënten met een BOPZ-maatregel opnemen.

Meer informatie?

Neem contact op met ons aanmeldbureau, tel. 088 357 45 80, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren of mail naar: aanmelding@leokannerhuis.nl.

CIBA werkte mee aan een reportage van Nieuwsuur over jongeren met complexe psychiatrische problemen. Bekijk hier de uitzending.