Vacatures

Behandelcentrum kinderen

Bezoekinformatie

Adres: Oolgaardthuis, Klingelbeekseweg 19, 6812 DE Arnhem
Telefoon: 088 357 44 40
Fax: 088 358 45 24
E-mail: secretariaatbck@leokannerhuis.nl

Voor meer specifieke informatie over aanmelden, wachttijden en de verschillende behandelmogelijkheden kunt u contact opnemen met Judith Jansen, aanmeldfunctionaris behandelcentrum kinderen (j.jansen@leokannerhuis.nl).

Voor wie?

In ons behandelcentrum kinderen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen van 2 tot en met 13 jaar. Ouders, familie, school betrekken we intensief bij de behandeling.

Bij kinderen waarvan het autisme niet op de voorgrond staat waardoor onze autisme specifieke aanpak niet leidt tot verminderen van de klachten of als het kinderen niet lukt om naar de (poli)klinische of deeltijdbehandeling te komen, dan zal onze behandeling niet als passend worden gezien.

Waarvoor kan uw kind bij dit behandelcentrum terecht?

Afhankelijk van de specifieke problemen van uw kind volgt uw kind bij ons een deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Bij deeltijdbehandeling volgen kinderen 2 keer per week van 9.00 tot 14.30 uur verschillende behandelmodules. De klinische behandeling is een 24-uurs behandeling. Bij deze behandelvorm gaan de kinderen 3 weekenden in de maand naar huis en blijven zij één heel weekend op de groep.

Vroegbehandeling

In oktober 2021 is Leo Kannerhuis gestart met een nieuwe behandelgroep voor kinderen met autisme: TIP/TOP Intensief is een traject voor kinderen van twee tot zeven jaar met een complexe hulpvraag waarbij diagnostiek een rol speelt. TIP/TOP Intensief is een aanvullende behandelgroep naast de bestaande TIP-groep voor kinderen van twee tot vier jaar en TOP- groep voor kinderen van vier tot zeven jaar.

Klik hier voor uitgebreide info over behandelingen

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen uw kind bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij ons aanmelden.

Wie werken er bij het behandelcentrum kinderen?

In het behandelcentrum kinderen werken psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten, gezinsbehandelaren, logopedisten, sociotherapeuten, trainers en (vak)therapeuten.

Samenwerking

Het Leo Kannerhuis werkt nauw samen met de Onderwijsspecialisten. Zij zijn een stichting van scholen in het speciaal onderwijs, zowel basis- als middelbaaronderwijs in de omgeving van Arnhem. Ouders melden hun kind zelf aan via het Aanmeldloket, waarna informatie wordt opgevraagd bij de huidige school. Aan de hand daarvan wordt gekeken en overlegt met het Leo Kannerhuis welke school in de omgeving het meest passend is voor het kind. Gedurende de behandeling wordt er naar gestreefd om nauw contact te hebben tussen de betrokken school en het Leo Kannerhuis.