Vacatures

Behandelcentrum kinderen

Bezoekinformatie

Adres: Oolgaardthuis, Klingelbeekseweg 19, 6812 DE Arnhem
Telefoon: 088 357 44 40
Fax: 088 358 45 24
E-mail: secretariaatbck@leokannerhuis.nl

Het behandelcentrum voor kinderen in Arnhem heeft op dit moment open plekken binnen verschillende groepen. Kinderen van 2 tot en met 13 jaar uit de omgeving van Arnhem kunnen direct aangemeld worden. Voor klinische aanmeldingen geldt dat er vanuit het hele land kan worden aangemeld.

In ons behandelcentrum kinderen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen. Kinderen kunnen bij ons terecht voor poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling (2-13 jaar) of een klinische (24-uurs) behandeling (7-13 jaar).

Informatie en aanmelden

Bekijk de website voor meer informatie. Of ga direct naar aanmelden.

Voor wie?

In ons behandelcentrum kinderen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen van 2 tot en met 12 jaar. Ouders, familie, school betrekken we intensief bij de behandeling.

Lees hier het verhaal van psycholoog Hanna van Rosbergen over de groepen

Waarvoor kan uw kind bij dit behandelcentrum terecht?

Afhankelijk van de specifieke problemen van uw kind volgt uw kind bij ons een deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Bij deeltijdbehandeling volgen kinderen 2 à 3 keer per week van 9.00 tot 14.30 u verschillende behandelmodules. De klinische behandeling is een 24-uurs behandeling. Bij deze behandelvorm gaan kinderen één weekend per twee weken naar huis.

Er zijn drie behandelteams. Uw kind wordt in een van deze teams ingedeeld, op basis van leeftijd en behandelintensiteit.
Team 1: voor jonge kinderen tussen 6 en 10 jaar
Team 2: voor oudere kinderen tussen 10 en 12 à 13 jaar.
Team 3: voor intensieve behandeling van kinderen tot en met 12 à 13 jaar.
In alle behandelvormen werken we intensief samen met ouders en school.
Klik hier voor uitgebreide info over behandelingen

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen uw kind bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij ons aanmelden.

Wie werken er bij het behandelcentrum kinderen?

In het behandelcentrum kinderen werken psychiaters, gz-psychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, logopedisten, sociotherapeuten, trainers en (vak)therapeuten.

Samenwerking

Het behandelcentrum kinderen werkt nauw samen met de Brouwerij. Dit is een cluster-4 school, een scholengemeenschap voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met autisme.