Vacatures

Direct hulp of aanmelden

Crisis- en spoedvragen

Het dr Leo Kannerhuis heeft geen mogelijkheden voor Crisisbehandeling of Spoedvragen. Bij crisissituaties kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.
Zij kunnen indien nodig de crisisdienst inschakelen.

Aanmelden bij dr. Leo Kannerhuis

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt zich niet zelf bij ons aanmelden.

Een patiënt aanmelden