Vacatures

Hoogspecialistische behandeling

Hoe werkt het dr. Leo Kannerhuis?

Het dr. Leo Kannerhuis werkt vanuit drie leeftijdsgebonden behandelcentra. Multidisciplinair, hoogspecialistisch en met het TOPGGz-keurmerk. We werken vanuit een van onze centra of – als dat kan- thuis bij patiënten. Ambulant én klinisch voor de echt ingewikkelde patiënten. Met persoonlijk en online contact. Ouders, naasten en school krijgen een intensieve rol tijdens de behandeling. Waar het kan vergroten we het steunend vermogen van het gezin en naasten. Daarbij maken we veel gebruik van ervaringsdeskundigen.

Behandeling van autisme en de (veel)voorkomende comorbiditeit in het dr. Leo Kannerhuis is zoveel mogelijk gestoeld op wetenschappelijke bewijsvoering, erkende praktijkkennis en verrijkt met kennis van ervaringsdeskundigen en datagedreven kennis uit onze behandelmonitor en ROM, en CWO. Vanwege onze derdelijnsfunctie komt het regelmatig voor dat evidence based behandeling volgens de richtlijn niet gelukt is. De vervolgbehandeling krijgt daardoor een meer ‘best practice’ karakter, waarbij beargumenteerd van de richtlijn wordt afgeweken of verder behandeld wordt, waar geen richtlijn meer voor is. We zoeken altijd naar matched care, indien mogelijk in een onderzoeksconstructie. Kijk voor meer info onder behandelingen.