Vacatures

Kinderen

Leven met een kind met autisme is niet altijd eenvoudig. Voor uw kind niet én voor uw gezin niet. U maakt zich zorgen over uw kind. Het gaat thuis en op school niet goed, de aansluiting met vriendjes is ingewikkeld. Ondanks dat uw kind eerder hulp heeft gehad, ervaart u opnieuw problemen of worden de bestaande problemen erger. Een specialistische behandeling van het dr. Leo Kannerhuis kan uw kind én uw gezin mogelijk weer op weg helpen.

Voor welke kinderen bieden wij specialistische behandeling?

In ons behandelcentrum kinderen bieden wij gespecialiseerde behandelingen voor kinderen met autisme van 2 tot en met 14 jaar. Uw kind kan bij ons terecht als:

  • uw kind al een diagnose autisme heeft met daarnaast (waarschijnlijk) andere psychiatrische of gedragsproblemen;
  • uw kind vastloopt in zijn ontwikkeling en eerdere behandeling niet heeft geholpen;
  • uw kind problemen heeft op school, thuis of in zijn sociale omgeving;
  • er in uw gezin meerdere kinderen of gezinsleden autisme hebben;
  • de verwachting is dat uw kind een behandeling nodig heeft die langer dan 4 maanden duurt.

Aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen uw kind bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij ons aanmelden.

In het kort

Bij behandeling kijken wij goed hoe het met uw kind gaat maar vooral hoe uw kind in het dagelijkse leven functioneert in uw gezin met u als ouders, zijn grootouders en zusjes en broertjes. Wat zijn de moeilijke momenten thuis en op school? Waarom hebben eerdere behandelingen geen effect gehad? Doel van de handeling is de ontwikkeling van uw kind weer op gang brengen en u inzicht te geven in zijn mogelijkheden. Als ouder heeft u een actieve rol bij de behandeling. U krijgt ruimte en tijd om samen met ons te ontdekken wat voor uw kind het beste werkt. Als het kan, blijft uw kind thuis wonen, soms is het nodig dat uw kind tijdelijk wordt opgenomen. Onze insteek is om uw kind en u als ouders handvatten te geven zodat uw kind weer snel naar huis kan.