Vacatures

Wachttijden

Om patiënten en verwijzers een zo realistisch mogelijk beeld te geven over hoe lang zij moeten wachten tot het eerste intakegesprek of de start van de behandeling, publiceren wij maandelijks de wachttijden (1). Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen waardoor de wachttijd voor een individuele patiënt oploopt of vermindert. De gepubliceerde wachttijden geven slechts een indicatie van de wachttijden.

Aanmeldingswachttijd: Dit is de wachttijd vanaf het moment dat de schriftelijke aanmelding van de patiënt is binnengekomen bij het dr. Leo Kannerhuis en de datum dat de intake plaatsvindt.
Behandelingswachttijd: Dit is de wachttijd vanaf het moment van intake bij het dr. Leo Kannerhuis tot de start van de behandeling. Dit is voor alle behandelingen een gemiddelde van de afgelopen twee maanden.

Wachttijden voor patiënten onder de 18 jaar

Behandeling van patiënten onder de 18 jaar wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Wij hebben een (landelijke) overeenkomst met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die voor alle gemeenten geldt.

De wachttijden voor intake en voor start van de behandeling kunnen verschillen per vestiging, maar zijn verder voor inwoners van alle gemeenten gelijk. Het maakt niet uit waar een patiënt woont en/of waar zijn ouders/verzorgers wonen.

Bekijk hier de wachttijden voor patiënten onder 18 jaar

Wachttijden voor patiënten vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar vallen patiënten onder de Zorgverzekeringswet. Het dr. Leo Kannerhuis heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Bekijk hier de wachttijden voor patiënten vanaf 18 jaar

Wachtlijstbemiddeling

Vindt u de wachttijd te lang, dan kunt u altijd contact opnemen met uw verwijzer, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

(1) Het gaat hier alleen om de reguliere behandelingen die onder de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet vallen. De begeleiding/behandeling van de logeerhuizen (WMO) en het Workhome (WLZ) vallen hier niet onder. Ook consultatie en advies, betaald door derden, zijn buiten beschouwing gelaten.