Vacatures

Kosten

Kosten en vergoeding

Wanneer u bij ons een behandeling volgt, dan wordt dit vergoed vanuit het
basispakket van de zorgverzekeraar. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is
wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wij hebben
afspraken gemaakt met alle Nederlandse zorgverzekeraars. U kunt met uw
verzekering dus altijd bij ons terecht.

Wettelijk eigen risico

Er geldt een wettelijke eigen risico voor alle zorgconsumptie voor iedereen vanaf
18 jaar. In 2019 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,- (of hoger indien u dit
zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken). Uw eigen risico betaalt u dus
zelf. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar
of kijk op de site van het ministerie van VWS.

Eigen bijdrage

Voor langdurige zorg waarbij u bijvoorbeeld zowel zorg ontvangt en ook (tijdelijk)
woont in bijvoorbeeld een beschermde woonvoorziening, kan het zijn dat u een
eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van
uw persoonlijke situatie en uw woonplaats.

Verwijsbrief van uw (huis)arts

Voor vergoeding van de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw (huis)arts
nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief? Neemt u dan contact op met uw (huis)arts.

Vragen of meer informatie?

Heeft u specifieke vragen over de polisvoorwaarden 2019 van uw basis- en/of
aanvullende verzekering dan verwijzen wij u door naar uw zorgverzekeraar.