Vacatures

Behandeladvies en behandelplan

Doelgericht aan de slag

Na de intake bespreken we het voorlopige behandelplan met u. Daarin stellen we de doelen vast waaraan u gaat werken. Ook maken we een voorlopig behandelplan. Als u daarmee instemt, kunnen we snel starten met de behandeling.

Behandelpaden en modules

Het behandelcentrum volwassen werkt met standaard en specifieke behandelmodules. Elke module is gericht op de aanpak van een specifiek probleem. Afhankelijk van uw specifieke problemen, kijken we welke modules u gaat volgen. Voorbeelden van modules zijn psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, individuele begeleiding, sociale vaardigheidstherapie en partner-relatietherapie.
Lees hier meer info over de modules.

Bent u voor andere problemen nog in behandeling bij een andere tweedelijns ggz-instelling, dan stemmen wij de behandeling met uw behandelaars van deze instelling af en werken we nauw met hen samen.

In principe is uw behandeling bij het dr. Leo Kannerhuis poliklinisch. Dat wil zeggen dat u maximaal één keer per week of één keer per twee weken naar het dr. Leo Kannerhuis komt om daar te werken aan uw problemen.

Uitgangspunt bij uw behandeling is dat u naast uw problemen ook kwaliteiten heeft. Daar gaan we aan werken, zodat die kwaliteiten u gaan helpen bij dingen die u moeilijk vindt. Tijdens de behandeling heeft u gesprekken met therapeuten. Alleen, samen met uw begeleider of uw partner, of in een groep met andere volwassenen. Soms krijgt u (online) oefeningen en soms medicijnen.

Inzicht in voortgang

Elke drie maanden bespreken we met u en eventueel uw begeleider de voortgang van de behandeling en hoe het met u gaat. U kunt dan alles open bespreken.
Behandelingen bij het dr. Leo Kannerhuis duren gemiddeld 12 maanden.