Vacatures

Verwijzen

Let op: door aansluiting van het dr. Leo kannerhuis bij de Parnassia Groep is onze aanmeldprocedure vanaf 1 november gewijzigd.

Voor verwijzing van patiënten voor behandeling stellen wij de volgende criteria:

 • Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld met de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en of gz-psycholoog;
 • Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger. De verbale en performale intelligentie is hoger dan70 ;
 • De complexiteit van de problematiek is dermate dat de patiënt is aangewezen op behandeling door een specialistische of hoogspecialistische ggz-instelling;
 • Verwacht wordt OF er is gebleken dat behandeling in de generalistische basisggz onvoldoende resultaat oplevert.
 • Voor aanmelding diagnostiek: er is sprake van complexe psychiatrische problematiek en/of twijfel over eerder gestelde diagnose(s). Er is al wel eerder
  diagnostisch onderzoek uitgevoerd.

Verwijzen is mogelijk door:

Voor patiënten onder de 18 jaar : de huisarts, jeugdarts (GGD), medisch specialist, behandelaren werkzaam binnen een ggz-instelling, jeugdbescherming/reclassering, centra voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam/zorgloketten van een gemeente.
Voor patiënten boven de 18 jaar: de huisarts en een medisch specialist

Hoe meldt u aan?

 • Bij voorkeur via ZorgDomein;
 • Of via een verwijsbrief van een bevoegd verwijzer.

Om de aanmelding van uw patiënt in behandeling te kunnen nemen, hebben wij naast de verwijzing de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld aanmeldformulier;
 • Psychiatrisch/psychologisch onderzoeksverslag, met ontwikkelingsanamnese, waarin met de DSM-classificatie de diagnose ASS is vastgesteld;
 • (Eind)verslaglegging van eerdere (relevante) hulpverlening, niet ouder dan 5 jaar.

Aanmeldformulieren

Voor behandeling, diagnostiek en consultatie hebben wij naast de verwijsbrief ook een ingevuld aanmeldformulier nodig Aanmeldformulier

U kunt uw aanmelding per post, fax of beveiligde email verzenden:
Centrale Aanmelding Parnassia Groep
Antwoordnummer 24680
2490 WB Den Haag

U kunt faxen naar: 088-3584249

Of mailen naar: aanmelding@leokannerhuis.nl

Verwijsbrieven die via zorgdomein gerealiseerd worden, komen automatisch binnen op aanmelding@leokannerhuis.nl en hoeven niet apart toegevoegd te worden.

Aanmelden logeren

Voor aanmelding voor logeren is geen verwijzing nodig. Wel heeft uw client een beschikking kort verblijf nodig afgegeven door de gemeente. Ouders of cliënt kunnen deze zelf aanvragen.
Aanmelding voor het logeerhuis kan met het aanmeldformulier Logeren.
Naast dit formulier is het belangrijk dat u het psychiatrisch/psychologisch onderzoeksverslag meestuurt, waarin de diagnose ASS is vastgesteld.

Aanmeldformulier logeren

Aanmelden onderwijsbehandelprogramma KAIRO

Voor aanmelding voor het onderwijsbehandelprogramma KAIRO kunt u het algemene aanmeldformulier gebruiken.

Aanmeldprocedure

Uw aanmelding komt binnen bij het Centraal Aanmeld Team (CAT) van de Parnassia Groep in Den Haag. Na ontvangst van de juiste verwijsgegevens stuurt dit team de aanmelding binnen 5 tot 10 werkdagen door naar het aanmeldbureau van het dr. Leo Kannerhuis (Amsterdam/Oosterbeek). Het aanmeldbureau screent uw aanmelding inhoudelijk. Als er documenten ontbreken, dan vragen wij deze op bij verwijzer/patiënt/ouder(s). Na screening wordt duidelijk of wij een afspraak maken voor een intake. Pas na intake besluiten wij of behandeling vanuit het dr Leo Kannerhuis daadwerkelijk passend is.

Meer informatie?

Over onze locaties in Gelderland:

 • Voor vragen over patiënten die al zijn aangemeld door een verwijzer, is ons aanmeldbureau op alle werkdagen tussen 09.00 - 12.00 u en 13.00 -17.00 uur bereikbaar.
 • Voor vragen over ons behandelaanbod en informatie over het aanmeldproces is het aanmeldbureau bereikbaar op werkdagen tussen 10.00u en 12.00u en tussen 13.00u en 15.00u.
  Tel. 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Over onze locatie in Amsterdam:

 • Voor vragen over patiënten die al zijn aangemeld door een verwijzer, is ons aanmeldbureau op alle werkdagen tussen 09.00 - 12.00 u en 13.00 -17.00 uur bereikbaar.
 • Voor vragen over het aanmelden van nieuwe patiënten en vragen over het poliklinisch aanbod in Amsterdam kunt terecht op dinsdag en donderdag tussen 9.00 u en 12.00 u .
  Tel. 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.