Vacatures

Verwijzen

Let op: door aansluiting van het dr. Leo kannerhuis bij de Parnassia Groep is onze aanmeldprocedure vanaf 1 november 2018 gewijzigd.

Voor verwijzing van patiënten voor behandeling stellen wij de volgende criteria:

 • Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld met de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en of gz-psycholoog;
 • Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger. De verbale en performale intelligentie is hoger dan 70;
 • De complexiteit van de problematiek is dermate dat de patiënt is aangewezen op behandeling door een specialistische of hoog specialistische ggz-instelling;
 • Verwacht wordt OF er is gebleken dat behandeling in de generalistische basis ggz onvoldoende resultaat oplevert.
 • Voor aanmelding diagnostiek: er is sprake van complexe psychiatrische problematiek en/of twijfel over eerder gestelde diagnose(s). Er is al wel eerder diagnostisch onderzoek uitgevoerd.

Verwijzen is mogelijk door:

Voor patiënten onder de 18 jaar: de huisarts, jeugdarts (GGD), medisch specialist, jeugdbescherming/reclassering, Centra voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam/zorgloketten van een gemeente.
Voor patiënten boven de 18 jaar: de huisarts en een medisch specialist.

Let op:
Wij vinden het belangrijk dat uw patiënt ook na een eventuele behandeling door het dr. Leo Kannerhuis goed begeleid wordt. Een hoog specialistisch traject is in principe tijdelijk. Vervolgbehandeling bij- dan wel terugname door de verwijzende instantie is in dat kader gewenst.

Hoe meldt u aan?

U kunt uw patiënt aanmelden via Zorgdomein of via een verwijsbrief van een bevoegd verwijzer.
Ouders kunnen hun kind niet zelf voor een behandelmodule aanmelden.
Dit is wel mogelijk bij een aanmelding voor het Logeerhuis. Er is dan geen verwijsbrief nodig; wel moet er door de gemeente een beschikking kort verblijf worden/zijn afgegeven. U kunt gebruik maken van het aanmeldformulier logeren.

Om de aanmelding van uw patiënt in behandeling te kunnen nemen hebben we naast een verwijzing ook de volgende documenten nodig:

 • Ingevulde aanmeldformulier: Aanmeldformulier behandeling /
  Aanmeldformulier logeren
 • Psychiatrisch/psychologisch onderzoeksverslag waarin de diagnose ASS is vastgesteld (met ontwikkelingsanamnese)
 • (Eind)verslaglegging van eerdere hulpverlening (voor aanmelding logeren niet nodig)

Aanmeldingen kunt u bij voorkeur per post of beveiligde email verzenden:
Post:
Centrale Aanmelding Parnassia Groep
Antwoordnummer 24680
2490 WB Den Haag

Email: aanmelding@leokannerhuis.nl

Het is mogelijk om aanmeldingen per fax te versturen. De ervaring leert wel dat dit vaak niet goed leesbare documenten worden waardoor ze mogelijk opnieuw moeten worden opgevraagd.
Fax: 088-3584249

Aanmelden onderwijsbehandelprogramma KAIRO

Voor aanmelding voor het onderwijsbehandelprogramma KAIRO kunt u het algemene aanmeldformulier gebruiken.

Aanmeldprocedure

Vanaf Amsterdam/Oosterbeek: Het aanmeldbureau screent uw aanmelding inhoudelijk. Als er documenten ontbreken dan worden deze opgevraagd bij verwijzer/patiënt/ouder(s). Na inhoudelijke screening wordt duidelijk of er een afspraak tot intake kan worden ingepland. Pas na de intake wordt daadwerkelijk besloten of behandeling vanuit het dr Leo Kannerhuis is geïndiceerd.

Meer informatie?

Over onze locaties in Gelderland:

 • Voor vragen over ingediende aanmeldingen , behandelaanbod, (nieuw) aanmelden en wachttijden kunt u contact opnemen met het aanmeldbureau op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur.
  Telefoon: 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Over onze locatie in Amsterdam:

 • Voor vragen over patiënten die al zijn aangemeld door een verwijzer, is ons aanmeldbureau op alle werkdagen tussen 09.00 - 12.00 u en 13.00 -17.00 uur bereikbaar.
 • Voor vragen over het aanmelden van nieuwe patiënten en vragen over het poliklinisch aanbod in Amsterdam kunt terecht op alle werkdagen tussen 13.00 u en 14.00 u .
  Tel. 088 357 42 70, of mail naar: aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.