Vacatures

Kosten

Kinderen onder de 18 jaar met psychiatrische problemen vallen onder de Jeugdwet. Dat geldt ook voor de kinderen die een behandeling volgen bij het dr. Leo Kannerhuis. De kosten van behandeling worden betaald door de gemeente waar u woont. Er is geen eigen risico voor kinderen onder de 18 jaar.

Als gespecialiseerde ggz-instelling voor autisme vallen wij onder het landelijk transitie arrangement. Dat betekent dat wij als landelijke aanbieder afspraken maken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en dus niet met individuele gemeenten. Kinderen uit alle gemeenten in Nederland kunnen dus bij ons terecht. Uw gemeente heeft een apart budget voor deze gespecialiseerde ggz-zorg. Als uw kind voldoet aan de aanmeldcriteria en een verwijzing heeft van een professionele verwijzer, regelen wij de beschikking met de betreffende gemeente waar uw kind woont. Wij sturen de facturen naar de gemeente, die ons vervolgens betaalt. U hoeft hier verder niets voor te doen.