Vacatures

Behandeladvies en behandelplan

Doelgericht aan de slag met autisme

Na de intake bespreken we in het multidisciplinaire team welk aanbod het best past bij uw vraag. Daarna bespreken we met met u en uw kind het behandeladvies. Daarin stellen we samen met u de doelen vast waaraan uw kind gaat werken. Ook maken we een voorlopig behandelplan. In de eerste fase doen we vaak aanvullend specifiek onderzoek. Afhankelijk van de problemen kijken wij bijvoorbeeld hoe uw kind beweegt, praat, met emoties of prikkels omgaat.

We komen ook bij u thuis kijken hoe uw kind functioneert in de dynamiek van het gezin. Zo krijgen we meer inzicht wat de moeilijke momenten zijn en hoe we u als ouder daarbij handvatten kunnen geven. Denk daarbij aan het opstaan en de verschillende schakelmomenten. Maar ook aan verandering van bepaalde patronen zoals een scheiding, een nieuw broertje of zusje of een verhuizing.

Het is van belang dat uw hele gezin gemotiveerd is om met ons samen te werken. Als u en uw kind daarmee instemmen, starten we binnen zes weken met de behandeling.

Behandelpaden en modules

Het behandelcentrum kinderen werkt volgens behandelpaden die bestaan uit standaard en specifieke behandelmodules. Voorbeelden van modules zijn psychiatrische gezinsbehandeling, topbehandeling en milieutherapie. Lees hier meer info over de modules.

In het behandelcentrum kinderen werken we volgens Pivotal Response Treatment®. Met deze methode oefent uw kind kernvaardigheden zoals motivatie en initiatief nemen in allerlei dagelijkse situaties. Door op een speelse manier hiermee te oefenen, ontwikkelt een kind automatisch andere vaardigheden zoals communicatie en spel. U kunt als ouders een cursus volgen om deze principes te leren toepassen.

Afhankelijk van het behandeladvies volgt uw kind twee tot drie dagen per week tussen 9 u en 14.30 u verschillende behandelmodules. Soms is het nodig dat wij kinderen tijdelijk opnemen voor een 24-uursbehandeling. Eén keer per twee weken komt uw kind dan een weekend naar huis. Uw kind komt in een behandelgroep met andere kinderen en krijgt een eigen kamer.
We plaatsen kinderen zoveel mogelijk bij leeftijdsgenoten en hebben groepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar, 4 tot 6 jaar, 6 tot 10 jaar en 11 tot en met 12/13 jaar.

School gaat gewoon door

Tijdens de behandeling gaat uw kind zoveel mogelijk naar school. Daarom werken we intensief samen met diverse scholen voor (speciaal) basisonderwijs die kinderen met autisme ondersteunen. Een van onze sociotherapeuten gaat dan bijvoorbeeld regelmatig met uw kind mee naar school om schoolse vaardigheden aan te leren. Kinderen in de klinische (24-uurs)behandeling, volgen onderwijs op de Brouwerij. Dit is een cluster-4 school, een scholengemeenschap voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met autisme. Ook andere kinderen van het behandelcentrum Kinderen kunnen hier onderwijs volgen. Met de Brouwerij hebben we 3 speciale onderwijszorgarrangementen (Top, Paars en Oranje) waarbij een leerkracht van de Brouwerij onderwijs verzorgt en een therapeut van het dr. Leo kannerhuis de behandeling.

Inzicht in voortgang

In de eerste drie maanden van de behandelperiode gaat uw kind aan de slag met de eerste behandelmodules. We brengen de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart en observeren de wisselwerking tussen uw kind en uw gezin in uw thuissituatie. Na drie maanden hebben we goed zicht op waar uw kind aan kan gaan werken. Wij nodigen u en uw kind dan uit om onze bevindingen te bespreken met de psychiater en behandelaar. In dat overleg stellen we samen met u de doelen en het behandelplan voor de komende periode vast. Uw kind krijgt een begrijpelijk werkplan met concrete leerdoelen waarmee hij/zij gaat oefenen. Elke drie maanden maken wij met u een afspraak om de voortgang van de behandeling te bespreken. Behandelingen bij het dr. Leo Kannerhuis duren gemiddeld één jaar.