Hulp bij het gebruik van de matrix

De KIRA-methodiek bestaat uit een aantal aanbevelingen voor de jobcoach. De jobcoach wordt met deze methodiek in staat gesteld om een cliënt gestructureerd te begeleiden naar arbeid.

Alle aanbevelingen zijn samengevoegd in één matrix. Deze is opgedeeld in vier opeenvolgende fases, namelijk ‘Intake’, ‘Assessment’, ‘Toeleiding’ en ‘Coaching’. Elke fase heeft een eigen groen-blauwe kleur. Door te klikken op de vier tabs bovenin de matrix, komen de aanbevelingen voor de aangeklikte fase in beeld.

Per fase worden het doel en de begeleidingsbehoefte ervan beschreven. Daarna is in de rode vlakken te lezen wat de jobcoach in deze fase precies te doen staat. Als op de oranje tab geklikt wordt, is te lezen hoe deze informatie te bereiken is.

In de rode en oranje delen (het ‘Wat’ en ‘Hoe’ van elke fase) is een onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen voor de cliënt, het persoonlijk netwerk en het zakelijke netwerk. Deze staan onder elkaar, zodat in één pagina alle specifieke informatie over die fase te vinden is.

Bij verschillende onderdelen in de matrix zijn bijlagen (te downloaden als Word-document) toegevoegd. Deze zijn onderverdeeld in verschillende soorten en herkenbaar aan de hieronder afgebeelde iconen.

- Achtergrond

- Checklist

- Invulformulier

- Praktische tips

- Voorbeeld

Het KIRA-ontwikkelingsteam wenst u veel succes met het gebruik van deze methode, en met het naar arbeid toeleiden van uw cliënten!