De volgende vijf instellingen hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de KIRA-methodiek:
- Dr. Leo Kannerhuis, Centrum voor Autisme
- Rijngeest Groep, Centrum Autisme
- Centrale RINO-groep Utrecht
- De Grote Rivieren, afdeling De Steiger
- RMPI

Uitgave: HRmedia, Nijmegen
Vormgeving en uitvoering: Studio Gerton Hermers, Nijmegen