Mensen met autisme begeleiden naar arbeid

Voor mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) bestaat een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het KIRA-project (gesubsidieerd door ESF-EQUAL) beoogt de intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze specifieke doelgroep te vergroten.

Vijf instellingen (De Grote Rivieren - afdeling De Steiger, RMPI, Centrale RINO-groep Utrecht, Rijngeest Groep Centrum Autisme, Dr. Leo Kannerhuis Centrum voor Autisme) hebben gezamenlijk, op basis van hun praktijkervaring, een methodiek voor arbeidstoeleiding ontwikkeld.

De KIRA-methodiek weergegeven in een matrix

Op deze website wordt de KIRA-methodiek aangeboden (intake, assessment en oriëntatie, toeleiding en coaching). Deze is geschreven voor mensen die werken in het veld van arbeidstoeleiding. Het is een handelingsmatrix voor jobcoaches en trajectbegeleiders, gericht op ondersteuning van de dagelijkse praktijk.