" title="
" href="http://www.autismetv.nl">AutismeTV
" title="
Het Convenant Autisme heeft tot doel om vanuit een gezamenlijke aanpak van convenantpartners de zorg en ondersteuning van mensen met autisme te verbeteren.
" href="http://www.convenantautisme.nl">Convenant Autisme
Convenant Autisme regio Amsterdam
" title="
Convenant Autisme regio Amsterdam
" href="http://www.autisme-noordholland.nl">Convenant Autisme regio Amsterdam
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Het NJi kent een groot aantal digitale themadossiers met actuele informatie over en een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar jeugdproblemen (ADHD, depressie, pesten, schoolverzuim), gezin, opvoeding en ontwikkelingen in de jeugdsector.
" title="
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Het NJi kent een groot aantal digitale themadossiers met actuele informatie over en een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar jeugdproblemen (ADHD, depressie, pesten, schoolverzuim), gezin, opvoeding en ontwikkelingen in de jeugdsector.
" href="http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/17/030.html">Dossier Autisme, Nederlands Jeuginstituut
Het behandelcentrum ‘Dr. Leo Kannerhuis Brabant' is een samenwerking tussen Amarant en het Dr. Leo Kannerhuis. Het behandelcentrum levert een gespecialiseerd aanbod voor kinderen en jongeren met autisme in het zuiden van het land.
" title="
Het behandelcentrum ‘Dr. Leo Kannerhuis Brabant' is een samenwerking tussen Amarant en het Dr. Leo Kannerhuis. Het behandelcentrum levert een gespecialiseerd aanbod voor kinderen en jongeren met autisme in het zuiden van het land.
" href="http://www.leokannerhuisbrabant.nl/">Dr. Leo Kannerhuis Brabant
Ouders die zich zorgen maken over het gedrag van hun ( nog jonge ) kind kunnen via een webtest onderzoeken of de gedragskenmerken lijken op gedragskenmerken die bij autisme horen. U krijgt op basis van maximaal 15 vragen een persoonlijk advies.
" title="
Ouders die zich zorgen maken over het gedrag van hun ( nog jonge ) kind kunnen via een webtest onderzoeken of de gedragskenmerken lijken op gedragskenmerken die bij autisme horen. U krijgt op basis van maximaal 15 vragen een persoonlijk advies.
" href="http://www.heeftmijnkindautisme.nl/">Heeft mijn kind autisme
-A A +A